หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" บริหารงานโปร่งใส จริงใจพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ ทต.คลองแม่ลาย

 
พันธกิจ
 
    สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
    สร้างระบบสื่อสาร สารสนเทศ พลังงาน และไฟฟ้าทางเลือก โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่
    สร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมไร้รอยต่อและระบบโลจีสติกส์
    สร้างโครงข่ายและพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล และบังใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาวะ ระบบบริการด้านสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ผู้พิการ และป้องกันโรคติดต่อ
    ส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมความรู้ด้านการคัดเลือพันธุกรรมพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ ความมั่นคงแหล่งน้ำและพลังงานการเกษตรบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
    พัฒนาทักษะ นวัตกรรม สร้างสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และการบริการแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการกระจายรายได้แก่ชุมชน และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
    สร้างภูมิคุ้มกันและการเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสร้างโอกาสการเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่สังคม
    เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและเรียนรู้ตลอดชีวิต
    จัดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน
    เชื่อมโยงและบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถเป็นแหล่งรายได้ ของท้องถิ่น
    ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และพัฒนาศูนย์กีฬาชุมชนให้มีความพร้อม
    เสริมสร้างและขจัดปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย รักษาความมั่นคงผลกระทบทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อเทศบาลด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    สร้างความเสมอภาคทางสังคม สร้างสภาแวดล้อมที่อื้อต่อสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาและบูรณาการแหล่งน้ำธรรมชาติ
    เทศบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริหารงานแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
 
การพัฒนาบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
  สำรวจปรับปรุงและสร้างใหม่สาธารณูปโภค
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่
  เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมไร้รอยต่อ และบริการโลจีสติกส์
  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจระดับตำบล ชุมชน ท้องถิ่น
  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
 
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชน ป้องกัน และระงับ
โรคติดต่อ
แนวทางการพัฒนา
  เสริมสร้างให้มีสุขภาวะที่ดี
  สร้างเสริมระบบบริการด้านสุขภาพและการป้องกันโรค
  กำหนดแผนพัฒนาสาธารณสุข
  ตระหนักถึงผู้พิการและพหุปัญญาที่หลากหลาย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-7968
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-850-559 , 055-850-560 โทรสาร : 055-850-560
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
จำนวนผู้เข้าชม 122,754 เริ่มนับ 27 ม.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10